Produkter

Ett råvatten innehåller normalt många ”föroreningar” där de hårdhetsbildande ämnena kalcium (Ca) och magnesium (Mn), organiskt material, partiklar och suspenderat material, järn och andra aktiva metaller, oxidanter (klor, ozon) och koldioxid (CO2) utgör det största belastningarna på vattenreningsutrustningen.​​​​​​

CUBO COMPACT 

En av våra produkter är Cubo Compact, med den kan vi garantera renvatten som håller rätt kvalité genom hela renvattenprocessen. I och med sin kompakta storlek är den enkel att installera, den är testad i vår fabrik så väl på plats är det bara att ansluta den till ert vattensystem. Cubo Compact är baserat på Reverse Osmosis-teknologin och Elektroavjonisering med förbehandling som innefattar avhärdare, kolfiltrering, mikrofiltrering, UV-sterilisation i distributionen. Enheten är utrustad med en 7” LCD touchscreen som gör det enkelt för användaren att övervaka och manövrera hela processen.

Producerar mellan 150-500 liter/h


CUBO

Cubo är en kompakt anläggning byggd på en rigg för produktion och distribution av ultrarent vatten. Processen övervakas enkelt via den inbyggda touchscreenpanelen.

UF-FILTER

PWS Ultra Filter 450 är avsedd för ultrafiltrering av vatten i huvudsak för Endoskopidiskmaskiner och monteras på vägg.

AVHÄRDARE

De hårdhetsbildande ämnena kalcium och magnesium skapar beläggningar i rörledningar, ger kalkfläckar vid avdunstning och kan leda till permanenta skador på dyrbar utrustning.
 För att förhindra detta avhärdas vattnet med jonbytesteknik där de hårdhetsbildande salterna byts ut mot det mer lättlösliga natriumsaltet.

EDI

EDI avlägsnar joner från vätskor, företrädesvis i kombination med RO-behandling. Electropures högkvalitativa moduler producerar kontinuerligt ultrarent vatten. Vi är deras återförsäljare i Norden och Baltikum.

Länk till Snowpures hemsida ​​​​​​​

RÖRENTREPRENAD

Vi sköter all rördragning vid installation och kan även erbjuda rördragning vid t.ex. installation av labkranar, anslutning av diskmaskiner, endoskopimaskiner, desinfektorer, Milli Q system och all tänkbar utrustning som kräver ultrarent vatten.
rordragningrordragning2arordragning3arordragning4

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Vi säljer det mesta inom förbrukningsmaterial som rör vattenrening, såsom t.ex:
  • Förfilter
  • Kolfilter
  • Sterilfilter
  • Luftfilter
  • UV-lampor
  • Jonbytesmassa (Lewatit)
Vill du veta mer? Kontakta oss!