Renvattenanläggningar för energi

Kraftvärmeverkens krav på renvattenanläggningar ökar. Det beror huvudsakligen på två saker:
  • För att få ut maximal effekt av de biomaterial som är dagens bränsle måste ångan som sätter fart på turbinbladen skapas av renvatten. Annars riskeras beläggningar på bladen.
  • För att rena rökgaserna optimalt krävs rökgaskondensatåtervinning med UF-teknik (UltraFiltrering). 
När värmeverk moderniseras och när kraftvärmeverk byggs är nya renvattenanläggningar en självklarhet. De möter de nya kraven på driftsäkerhet, effektivitet, fjärrövervakning och rening.

PWS har sedan länge samarbetat med olika energibolag och löser allt från projektering till konstruktion, driftsättning och löpande service. 

Kundexempel: Kraftvärmeverket Eskilstuna. Kraftvärmeverket, Borlänge. Kraftvärmeverket Falun. Kraftvärmeverket Torsvik, Jönköping. Riskulla kraftvärmeverk, Mölndal. Säverstaverket. Bollnäs.