Renvattenanläggningar för laboratorier

Dagens och morgondagens laboratorium har inte separata renvattenanläggningar i varje rum. För att höja driftsäkerheten och effektivisera distributionen av renvatten placeras istället lättservade och konstant funktionsövervakade anläggningar på centrala platser i fastigheten.

Renvattnet dras sedan fram till tappställen, autoklaver, diskmaskiner och andra punkter där personalen behöver tillgång till det.
Vid större laboratorium installeras flera anläggningar i renvattencentralen för att säkra konstanta flöden och högsta kvalitet på renvattnet. 
PWS kan ansvara för allt från projektering till konstruktion, driftsättning och löpande service.
​​​​​​​
PWS egenutvecklade renvattenanläggningar i CUBO-serien kombinerar Plug and Play-teknikens enkelhet med driftsäker tillverkning av ultrarent vatten.
CUBO-anläggningarna har bland annat touch screen, Internet-övervakning, automatiska larmfunktioner, inbyggda manualer, driftsäkra komponenter och kan självfallet seriekopplas.

Kundexempel: Biomedicinskt centrum (BMC), Uppsala. Chalmers tekniska högskola. Karolinska Institutet. Karolinska sjukhuset. Lunds Universitetssjukhus. Läkemedelsverket. Max IV-laboratoriet (partikelaccelerator), Lund. Veterinärmedicinskt centrum, Uppsala. Tromsö Universitetssjukhus, Norge.