Renvattenanläggningar för industri

Vi levererar renvatten till många olika industrier landet över.
Varje anläggning till industrin är skräddarsydd och börjar med en analys av kundens behov.

Eftersom kunderna inom detta segment har annan kärnverksamhet än vatten och köper renvattenanläggningar med långa intervall är projekteringen extremt viktig. 
Ingen ska köpa på sig onödig överkapacitet, samtidigt ska anläggningen tillåta viss expansion.
PWS renvattenaläggningar till industrin kännetecknas av:
  • Beprövad reningsteknologi.
  • Robust konstruktion.
  • Automatisk funktionsövervakning via Internet. 
  • Plug and Play-lösningar.
  • Lättillgängliga filter för enkel service.
  • Lång livslängd.
  • Låg drift- och totalkostnad.
Kundexempel: ABB. Apoteksbolaget. AstraZeneca. CCS. Cederroth. LC-Tec. Q Pharma. Repligen. Sandvik. Westinghouse. 3M.