Historik

2019

Kullbergska sjukhusets CUBO 300 testkörs på plats efter installation​​​​​​​

CUBO ökar livslängden i Katrineholm

2019-02-13

Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Det är den senaste kunden som investerar i en avancerad renvattenanläggning från Pure Water Scandinavia. Sjukhuset väljer en CUBO 300 som ansluts till det befintliga rörsystemet.

Anläggningen, med en kapacitet på 300 liter renvatten per timme, installerades vid årsskiftet. Den är nyligen driftsatt av en tekniker från PWS tillsammans med personal från Kullbergska sjukhuset. 

– Med tanke på att sjukhuset enbart haft avhärdare som vattenrening tidigare och att vår teknik är ny för underhållspersonalen i Katrineholm ville vi ta tillfället i akt och informera dom om CUBOns funktion och uppbyggnad. Eftersom CUBOn kan övervakas och styras via en touch screen och via nätet är det sedan mycket enkelt för dom att hålla koll på sin anläggning, konstaterar Lars Wiklund, PWS VD och grundare.

Renvattnet från CUBOn ska pumpas ut till diskmaskiner och autoklaver på sjukhuset. Eftersom vattnet nu blir superrent minskas slitaget på dessa enheter samtidigt som operationsgodset blir än renare.
– Med rätt renvatten ökar livslängden på diskmaskiner och autoklaver, vilket i praktiken ger en betydande besparing för sjukhuset över tid. Det är roligt att vi kan hjälpa ännu en ny kund att uppnå det, menar Lars Wiklund.

Håkan Edvardsson
Reporter.se

Ny mark för PWS. En sterilcentral i ett storsjukhus i Hong Kong får numera sitt renvatten från en WPT 500 E​​​​​​​

Historisk CUBO/WPT till Hong Kong

2019-01-21

En CUBO/WPT 500 E har skrivit ett nytt kapitel i Pure Water Scandinavias historia. Den är den första renvattenanläggning som exporteras till Kina, genom en leverans till ett sjukhus i Hong Kong. Kapaciteten är 500 liter ultarent vatten per timme och E anger att även reningssteget EDI, elektroavjonisering, installerats i den kompakta maskinen.​​​​​​​
​​​​​​​
– Ordern kom via vår samarbetspartner Getinge och som bekant heter maskinerna som anpassas till dom WPT, vilket står för Water Pre Treatment. Även denna maskin monterades här vid huvudkontoret och produktionsanläggningen i Falun, berättar Lars Wiklund, PWS grundare och VD.

På plats i Hong Kong installerades och driftsattes anläggningen av en Getinge-tekniker som vidareutbildats av PWS Senior Application Specialist Jim Visser. Det skedde i samband med att ett flertal maskiner levererades till Australien våren 2017. I Brisbane samlade man då ett flertal tekniker från regionen.

– Det var en övning som föll mycket väl ut för alla parter. Och det underlättade definitivt vår och Getinges entré med CUBO/WPT på den väldigt speciella kinesiska marknaden. Extra glädjande är att det finns en avsiktsförklaring för leverans av ytterligare två maskiner till Hong Kong under 2019, konstaterar Lars Wiklund.

Reporter.se
Håkan Edvardsson

2018

Östra sjukhuset, som organisatoriskt tillhör Sahlgrenska, får också en ny sterilcentral med en CUBO.

Storsjukhusen i väst väljer CUBO

2018-11-27
- Med CUBO:n på Östra sjukhuset har vi installerat en anläggning på varje storsjukhus i Västra Götalands-regionen. Det är väldigt smickrande och förpliktigande.
Det konstaterar Lars Wiklund, PWS vd och grundare.Med de avancerade vattenreningsanläggningarna tidigare installerade på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Mölndals sjukhus har PWS och samarbetspartnern Getinge fullföljt ett arbete i regionen som påbörjades för drygt fyra år sedan.

- I samtliga fall rör det sig om det Turn Key-koncept Getinge tagit fram för att smidigt leverera en fullständigt komplett sterilcentral till sjukhus eller laboratorium.

I Turn Key-konceptet Lars Wiklund nämner är CUBO en integrerad del för att säkra försörjningen av renvatten till autoklaver, diskmaskiner och tappställen i sterilcentralerna. 

Anläggningen som ska till Östra sjukhuset är en CUBO 1 000 med EDI. Den nya sterilcentralen är en del av en större upprustning av sjukhuset. PWS har också i uppdrag att dra tre slingor med renrör i sterilcentralen, total rörlängd är cirka 500 meter. 

- Vi gör våra rörarbeten på Östra sjukhuset under våren/försommaren 2019. Därefter levereras renvattenanläggningen och när allt är klart har de tre storsjukhusen i regionen likvärdiga, toppmoderna sterilcentraler. Det blir tre fina referensprojekt som vi och Getinge kan vara väldigt stolta över.

CUBO:n tar mindre plats än de båda tidigare maskinerna och har högre kapacitet.

Certifierat analyslab väljer CUBO

2018-11-15
I samband med varje uppdrag låter PWS kontrollera kvaliteten på renvattnet som bolagets maskiner producerar. Ett av företagen som gör analyserna har nu själva investerat i PWS avancerade vattenreningsanläggning CUBO.

Under produktion och i samband med installation låter PWS kontrollera renvattnet som produceras med avseende på bland annat mikroorganismer, endotoxiner och TOC (organiskt kol). Ett av laboratorierna som gör analyserna är det ackrediterade och certifierade analysföretaget ALS Global (tidigare Mikrolab) i Sollentuna.

– Testerna är en ren säkerhetsåtgärd och en självklarhet gentemot våra kunder. Vi på PWS garanterar kvalitet i alla led. Och om några vet vilken kvalitet det är på PWS vatten är det ju Mikrolab som testat vårt renvatten i många år. Att de köper en anläggning av oss för att få rätt vatten till sin egen utrustning och sina egna processer måste vi helt enkelt se som ett mycket gott kvalitetsbetyg, konstaterar Lars Wiklund, PWS vd och grundare.

CUBO:n är redan på plats och ersätter två äldre maskiner. Det är en CUBO 150 med EDI som producerar ultrarent vatten till diskmaskiner och analysutrustning. Med denna leverans tar PWS också ytterligare ett steg in på marknaden för Life Science (exempelvis analysföretag) och Pharmaceuticals (exempelvis läkemedel). I uppdraget till Mikrolab ingick också att komplettera delar av rörsystemet för renvatten.

– Till att börja med är det alltid roligt att få en ny kund, inte minst när det är en stor aktör som vet precis vad vi går för. Den här affären är extra stimulerande eftersom den görs inom ett marknadssegment vi alltid känt att vi kan vara framgångsrika inom men ännu inte har haft tid och möjlighet att bearbeta, avslutar Lars Wiklund.

Reporter.se
Håkan Edvardsson
Rekordorder på väg. Peter Käck Svelander, tekniker, Lars Wiklund, VD, och Niklas Kihlström, tekniker, vid några av maskinerna som produceras för Australien och Nya Zeeland.

Milstolpar passeras med rekordorder

2018-09-19
– Med ordern på tio nya CUBO till Australien och Nya Zeeland uppnår vi två milstolpar. Dels är detta vår enskilt största order, dels passerar vi 100 tillverkade CUBO med råge.
Det konstaterar Lars Wiklund, PWS grundare och VD, med anledning av den senaste beställningen från samarbetspartnern Getinge.


Maskinerna ska till Getinges centrallager i Australien, för vidare transport ut till sjukhus och laboratorier där och i Nya Zeeland. I Getinges sfär heter den kompakta och avancerade vattenreningsanläggningen Getinge WPT, förkortningen står för WaterPreTreatment.

– Eftersom vi levererat ett tiotal maskiner till Australien tidigare och får förnyat förtroende på den här nivån är naturligtvis alla vi på PWS väldigt glada och stolta idag. Vi har redan påbörjat produktionen och leverans sker under oktober, berättar Lars Wiklund.

Driftsättning i Australien och Nya Zeeland görs av Getinges ”superusers” och tekniker som PWS personal tidigare vidareutbildat på plats. Samtliga enheter förses med reningssteget EDI, med tanke på den varierande vattenkvaliteten i regionen.

– Vår första CUBO befinner sig närmare vårt huvudkontor i Falun: på Mora lasarett. Där har den producerat renvatten till sterilcentral och laboratorium sedan januari 2014. Med den här ordern kommer vi upp i 110 tillverkade CUBO:s, säger Wiklund och avslutar:

– En dag som denna måste vi få konstatera att vår egenutvecklade maskin faktiskt gjort succé i vår bransch. Och det världen över. Just nu producerar vi även maskiner till Pakistan och Södersjukhuset och sedan tidigare finns vi i bland annat Latinamerika, Asien och Europa. Vi har också all anledning att tro på fortsatt tillväxt. CUBO:s resa har bara börjat.

Reporter.se
Håkan Edvardsson
Montör/tekniker Peter Käck Svelander monterar styrsystemet till den första WPT/CUBO som ska exporteras till Vietnam

Vietnam – PWS senaste marknad

2018-06-21
– Inom kort skickas vår första Getinge WPT/CUBO till Vietnam, ännu en ny marknad för oss. Sådant är alltid lika roligt. I Asien har vi sedan tidigare en av våra renvattenanläggningar i Sydkorea. Det konstaterar Lars Wiklund, VD och grundare av PWS, angående den senaste ordern via globala samarbetspartnern Getinges Asien-kontor i Singapore.

Modellen som i slutet av juni skeppas österut är en WPT 150. Den ska tillverka renvatten till en ny sterilcentral i ett sjukhus i Vietnam. Sterilcentralen utrustas också med nya diskmaskiner och autoklaver från Getinge. Driftstart sker under hösten.

– Vår maskin är en del av en komplett anläggning, ett Turn Key-koncept, som Getinge har tagit fram för sjukhus som söker en smidig och driftsäker lösning för sin sterilcentral. Enkelt uttryckt ordnar Getinge allt, bland annat med hjälp av oss, och ger beställaren en ”nyckel” till hela anläggningen när den är driftklar, konstaterar Lars Wiklund.

Reporter.se
Håkan Edvardsson
Den nya rördragningen på North Tas Day Hospital i Tasmanien, signerad PWS. Med PWT/CUBO på plats
Getinges avancerade showroom i Brisbane har nu en rördragning som matchar maskinparken, inklusive en PWT/CUBO.

PWS installerar rör i Australien/Tasmanien

2018-06-20
PWS har genomfört sitt första uppdrag med projektering och installation av renvattenrör i Australien och Tasmanien. Montör/tekniker Gustav Wiklund tillbringade två veckor i regionen för att utföra montaget och vidareutbilda en montör från samarbetspartnern Getinge. 

– Vi fick extremt bra reaktioner på jobbet där och inte minst på Gustavs insatser. Det är vi alla mycket stolta och glada över. Jag håller för sannolikt att vi får fler rörjobb utomlands framöver. Att projektera och installera renvattenrör är inte enkelt. Dessutom är materialvalen grannlaga för att garantera vattnets kvalitet över tid, säger Lars Wiklund, PWS grundare och VD.

I Tasmanien ersattes en befintlig rördraging med PWS nya lösning. Cirka 150 löpmeter renvattenrör betjänar nu en handfull maskiner och tappställen. Sjukhuset där uppdraget utfördes heter North Tas Day Hospital och ligger i Launceston. De har en WPT/CUBO installerad sedan tidigare.

I Australienska Brisbane gällde projekteringen och monteringen Getinges showroom i Brisbane.

– Det är en state of the art-anläggning jag besökt flera gånger. Där kan besökare se en fullt utrustad sterilcentral i drift. Nu har de också fått en rördragning som verkligen matchar autoklaverna och diskmaskiner och, förstås, vår WPT som finns på plats där, konstaterar Lars Wiklund.

Reporter.se
Håkan Edvardsson

NKS väljer CUBO 500 - igen

2018-06-11
Sterilcentralen vid Nya Karolinska Sjukhuset, NKS, behöver utöka sin kapacitet för renvattentillverkning. Därför investerar man i ytterligare en CUBO 500. Den monteras bredvid den CUBO 500 som nu varit i drift i två år.

Allt fler operationer genomförs på NKS. Därmed krävs fler rena operationsinstrument. En investering i två nya vagndiskmaskiner ska ta hand om den biten. Men då krävs också att mer renvatten produceras.

– Förutom att leverera ytterligare en CUBO till NKS innehåller den nya ordern även en del rörjobb. Rör ska dras två våningar upp och ut till diskmaskiner och autoklaver. Vi har fått många förtroenden och gjort många jobb på NKS och kan fastigheten där så det kommer att gå utmärkt, konstaterar Lars Wiklund, PWS VD och grundare.

I augusti ska renvattenrören vara dragna och den nya CUBO:n på plats. De båda renvattenanlägningarna kopplas också samman för maximal funktion och prestanda.

– Med en total renvattenproduktion på 1 000 liter per dygn kommer NKS att klara även nästa puckel av operationsökningar med påföljande krav på mer renvatten, slutar Lars Wiklund.

Reporter.se
Håkan Edvardsson

SÖS väljer CUBO Duplex

2018-05-29
Södersjukhusets (SÖS) sterilcentral kommer att ha en CUBO 500 Duplex-lösning. En likadan anläggning finns på Södertälje sjukhus sedan tidigare.

Vid SÖS byggs en ny sterilcentral i det existerande sjukhuset och man väljer då att satsa på två sammankopplade CUBO 500. Renvattnet ska användas till autoklaver och diskmaskiner som rengör operationsinstrument samt till verksamheten i sjukhuset laboratorium.

– Med tanke på att det är en pågående ombyggnation planerar vi stötvis intensiva insatser från vår sida när det gäller den rördragning som också ingår i uppdraget. Vi har faktiskt redan gjort våra första jobb på plats, säger Lars Wiklund, PWS grundare och VD.

De båda CUBO 500 till SÖS tillverkas vid PWS huvudkontor och produktionsanläggning i Falun. Driftstart är planerad till augusti.

– Kunden, Stockholms läns landsting, har vi levererat till tidigare. Det är lika roligt och förpliktigande varje gång en kund kommer tillbaka till oss och vi vårdar varje uppdrag noga. Det ger oss våra återkommande uppdrag, intygar Lars Wiklund.

Reporter.se
Håkan Edvardsson

Ny kund väljer CUBO

2018-05-14
Luki-Line.
Det är den senaste nya kunden som väljer att köpa PWS egenutvecklade vattenreningsanläggning CUBO. Luki-Line producerar moduler som exempelvis kan innehålla sterilcentraler. Modulen som innehåller Luki-Lines första CUBO ska betjäna sjukhuset i Uddevalla.– CUBO är som klippt och skuren för Luki-Lines kompakta och flexibla koncept. Den är enkel och snabb att installera, tar liten plats och kan kopplas samman med annan utrustning, inklusive centrala datasystem, utan problem, säger Lars Wiklund, PWS grundare och VD och fortsätter:

– Det är alltid roligt med nya kunder och Luki-Line har lösningar för många olika miljöer. Vi är etablerade vid sjukhuset i Uddevalla och i Västra Götalands-regionen sedan tidigare men detta med modultänkandet är nytt även för oss.

CUBO:n som ska in i modulen levereras under våren och är en CUBO 400 EDI, följaktligen med en kapacitet på 400 liter renvatten per dygn. Modulen med sterilcentralen där CUBO ingår dockas direkt till sjukhuset för ren och säker drift. Luki-Line har producerat och levererat sina moduler till sjukvården sedan 1988.

Reporter.se
Håkan Edvardsson

Fler ordrar till Australien

2018-05-03
– Med den senaste beställningen på ytterligare fyra Getinge PWT/CUBO kan vi konstatera att vår anläggning är etablerad på marknaden i Australien. 

Det konstaterar Lars Wiklund, PWS VD och grundare, sedan ytterligare beställningar kommit in via bolagets globala samarbetspartner Getinge. Denna gång är det fyra CUBO 500 EDI som i slutet av maj skickas över till det som är PWS största exportmarknad för tillfället.

– Australien har sannolikt det svåraste vattnet att rena på jorden. Det innehåller en mängd mineraler och skiftar i temperatur. Dessutom ändrar det karaktär över dygnet. Att våra maskiner fungerar där blir helt enkelt ett gott betyg som leder till fler affärer, och det är vi glada och tacksamma för, konstaterar Lars Wiklund.

Leveranserna av de första anläggningarna följdes av utbildningar av lokala tekniker i Australien. De kan nu själva driftsätta de nya enheterna hos kunderna. Exakt var de fyra senaste ska placeras är inte klart. Tack vare den växande efterfrågan har Getinge Australien beslutat sig för att lagerhålla Getinge PWT (Pre Water Treatment) som CUBO heter när den specialproduceras för Getinge.

– Kombinationen av att det nu moderniseras många sterilcentraler i Australien och att kraven på dem ökar öppnar för en anläggning som vår. På en liten yta får de en snabbt installerad maskin som kan övervakas via nätet, kopplas upp till det centrala gränssnittet och garanterar rent vatten in till diskmaskiner, autoklaver och ut till tappställen på sjukhus och laboratorier, avslutar Lars Wiklund.

Reporter.se
Håkan Edvardsson
Personal från Getinge Academy på besök hos Pure Water Scandinavia för att lära mer sig mer om vattenrening och WPT-anläggningen. Från vänster: Louis Marie Poquet., Christer Jörnmalm, Göran Jonsson.
Göran Jonsson, Christer Jörnmalm, och Louis Marie Poquet från Getinge Academy på skräddarsydd vidareutbildning i Falun. VD Lars Wiklund berättar om funktionerna i WPT-enheten.
Montör Peter Käck Svelander visar en detalj i WPT-enheten för Louis Marie Poquet.

Renande fortbildning

2018-03-19
– Vi har hört talas om WPT:n internt och var nyfikna på den. Under utbildningen har vi fått lära oss hur den fungerar och mikrobiologin bakom vattenrening och kan konstatera att WPT: n är en produkt vi och våra kunder har stor nytta av.
Det konstaterar Göran Jonsson, en av de tre tekniker från Getinge Academy som vidareutbildats vid Pure Water Scandinavias huvudkontor och produktionsanläggning i Falun, där WPT: n utvecklats och nu tillverkas. De tre ska nu vidareutbilda tekniker och andra inom den globala koncernen i den avancerade renvattenanläggningens funktioner.


Göran Jonsson besökte Falun tillsammans med kollegorna Christer Jörnmalm och Louis Marie Poquet. Den skräddarsydda utbildningen är nästa steg i den driftsäkra och kompakta vattenreningsanläggningens spridning inom Getingekoncernen, och till dess kunder, världen över. I sammanhanget kan nämnas att WPT står för Water Pre Treatment och att anläggningen går under namnet CUBO när PWS presenterar den.

– En WPT säkrar kvaliteten på inkommande vatten. Det betyder att våra autoklaver och diskmaskiner hela tiden kan prestera som tänkt. Skiftande vattenkvalitet kan exempelvis leda till fläckar på godset vilket kan orsaka ett garantiärende. Med en WPT som ger rätt vatten 24 timmar om dygnet undviks det, vilket är bra för driften, kunden och därmed för oss, säger Christer Jörmalm. 

På den franska marknaden finns ännu ingen WPT. Men den är på väg ut och Louis Marie Poquet spår att det kommer att finnas ett flertal ute inom kort, till saken hör att PWT redan är i drift ibland annat Sverige, Australien, Mexiko, Norge och Honduras.

– Behovet är uppenbart även i Frankrike, inte minst på sjukhus. Dagens lösning är inte lika smidig som den WPT-enheten erbjuder. Nu ska vi skapa kännedom om den inom vår del av organisationen, sedan ska informationen nå ut till hela säljkåren och de som designar sterilcentraler hos oss på Getinge. Jag tror på stor tillväxt över tid.

WPT är stor som ett större kylskåp och installeras på en dag. Kommunalt vatten leds in på en sida och ut på den andra kommer renvatten, fritt från kalk, mineraler och annat som kan påverka autoklavernas och diskmaskinernas prestanda.

– Jag ser gärna att WPT ingår som standard i våra kompletta lösningar i framtiden. Precis som Louis Marie tror jag att det nu är en fråga om att skapa intern kännedom om att WPT i praktiken är en försäkring som gör att våra produkter alltid fungerar som de ska, oavsett skiftande vattenkvalitet, säger Göran Jonsson.

Reporter.se
Håkan Edvardsson
Budgeten för Kalmars nya landmärke Universitetskajen ligger på cirka 2 miljarder kronor.

Miljonprojekt första jobbet till Linnéuniversitetet

2018-02-06
– 5 februari började vårt senaste storprojekt. Denna gång i Kalmar vid Linnéuniversitets miljardprojekt Universitetskajen. Det koncept vi jobbat fram vid bland annat KI, NKS och Uppsala Universitet med vår renvattenanläggning CUBO Compact, dragning av renvattenrör och installation av tappställen appliceras också i Kalmar, konstaterar Lars Wiklund, PWS grundare och VD.

Även vid Linnéuniversitetets storprojekt är PWS egenutvecklade CUBO hjärtat i investeringen för renvatten till laboratorierna. Mer exakt är det två CUBO Compact 500 som driftsätts där till höstterminen 2018. Och precis som vid KI, Karolinska Institutet, NKS, Nya Karolinska Sjukhuset, samt bland annat Biomedicum och Veterinärmedicinskt Centrum i Uppsala ska det dessförinnan dras kilometervis med renvattenrör i den nya fastigheten.

– Vi kommer att ha två-tre montörer på plats från och med nu och under hela våren. De ansvarar för rördragning och installation av 85 tappställen. Totalt sett är projektet i Kalmar nästan lika stort som våra tidigare storprojekt i Uppsala och Stockholm. Därför vägde också våra referenser därifrån tungt när vi fick förtroendet med uppdraget i Kalmar, konstaterar Lars Wiklund.

CUBO Compact-anläggningarna byggs under våren vid PWS huvudkontor och produktionsanläggning i Falun. De installeras när PWS sju loopar med renvattenrör är på plats i den nya universitetsbyggnaden i Kalmar. Huvudentreprenör för bygget, som började 27 januari 2016, är Skanska.

– Även om det ofta är ett VVS-företag mellan oss och Skanska kan vi uppriktigt säga att det är tack vare ett bra track record gentemot Skanska och slutanvändarna som vi idag får de största projekten i landet. Det är vi väldigt glada och ödmjuka inför, menar Lars Wiklund.

Universitetskajen byggs i tre etapper. PWS levererar till den första, klar hösten 2018. Den tredje och sista etappen blir klar hösten 2020. Total budget är cirka två miljarder kronor och de nya fastigheterna har en yta på 48 500 kvadratmeter.

Reporter.se
Håkan Edvardsson
Peter Käck Svelander monterar en detalj på en av de tre maskiner som ska skeppas från PWS huvudkontor och produktionsanläggning i Falun till ett storsjukhus i Mexiko City.

Fler ordrar till Mexiko och Australien

2018-01-24
Genom PWS samarbetspartner Getinge har ytterligare tre CUBO/WPT beställts till Mexiko och en till Australien.

- Vad gäller CUBO har vi aldrig haft en så stark start på ett år tidigare. Tillsammans med våra egna ´PWS-ordrar´ från Sverige har vi ett tiotal för produktion just nu, och vi har inte hunnit igenom januari ännu. Dessutom är fler CUBO-ordrar på väg in. 2018 har börjat rekordstarkt helt enkelt. Det är vi väldigt glada och tacksamma för, konstaterar Lars Wiklund, PWS grundare och VD.

När Getinge levererar CUBO heter de WPT-enheter, WPT står för Water Pre-Treatment. De aktuella maskinerna till Mexiko följer på tidigare leveranser till CAMCAR-regionen (Central America and Carribean). Sedan hösten 2017 är en WPT-enhet i full produktion på ett sjukhus i Mexiko.

- Vi har tillsammans tagit fram en lösning där vår anläggning är komplett integrerad i deras kedja för att effektivt diska och sterilisera operations- och analysutrustning. Med WPT får hela processen ett stabilt flöde av rent vatten, vilket förbättrar prestandan i Getings maskiner och höjer patientsäkerheten ytterligare.

Detta helhetstänkande gäller även för Australien dit PWS nu ska leverera sin trettonde maskin. Sedan tidigare står kompakta vattenreningsanläggningar från Falun i bland annat Perth och Toowomba och renar inkommande vatten av skiftande kvalitet till renvatten av högsta kvalitet.

- Redan från start utvecklade vi CUBO för att den skulle fungera världen över. Med kommunalt vatten in på ena sidan och renvatten ut på den andra: till diskmaskiner, autoklaver och tappställen på laboratorier och sjukhus. Men det är en sak att konstruera en anläggning och en annan att få allt att komma på plats. När våra kunder, från Australien till Nordnorge, dessutom återkommer med upprepade beställningar kan vi alla på firman känna oss lite extra stolta, avslutar Lars Wiklund.

Reporter.se
Håkan Edvardsson

Första CUBO:n till Borås

2018-01-09
Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås är den senaste i raden av nya kunder hos PWS. I samband med en omfattande modernisering och ombyggnation av laboratoriet uppdateras även renvattenanläggningen till en teknisk spjutspetslösning: CUBO 500 EDI.

– Det är kul med en ny kund och Borås sjukhus råkar ligga mycket nära vårt kontor för Västsverige. Vi fick jobbet efter en upphandling där vi, förutom parametrarna pris och driftsäkerhet, uppmärksammades för höga betyg från ett antal stora referensjobb, säger Lars Wiklund, PWS grundare och VD.

Förutom själva renvattenanläggningen ska PWS också installera renvattenslingor och tappställen. Huvuddelen av det renvatten som ska produceras går till diskmaskiner, autoklaver och analysmaskiner. 

– Planeringen har börjat. Våren 2018 är vår CUBO på plats och kan övervakas via nätet eller via sin touch screen. Den får plats på en europapall och installeras på en dag. Känns lite extra trevligt med uppdrag hos en granne, avslutar Lars Wiklund.

Reporter.se
Håkan Edvardsson
Till Honduras. Montör Peter Käck Svelander kontrollerar styrskåpet med dess touch screen.

Fler ordrar till Mexiko och Australien

2018-01-02
Honduras.
Det är det tredje landet i CAMCAR-regionen (Central America and Carribean) dit en CUBO från Sverige och Falun nu exporteras. 
Eftersom även denna order är en följd av samarbetet med Getinge går den skräddarsydda maskinen under deras produktnamn: Getinge WPT (Water Pre-Treatment).

WPT:n är klar vid årsskiftet och skeppas sedan till sjukhuset i Honduras. Där används idag kranvatten i de diskmaskiner och autoklaver som renar laboratoriets material och operationsinstrument. 

– Med en WPT/CUBO som renar vattnet innan det används i exempelvis en autoklav förhöjs livslängden på den autoklaven avsevärt samtidigt som reningen i sig blir än effektivare. Det har noterats i Mexico där vår första renvattenanläggning i regionen installerades, säger Lars Wiklund, PWS VD och grundare och uppfinnare av CUBO.

Driftstarten är planerad till mars. Då ska även en likadan maskin (WPT 150) stå klar på ett sjukhus i Dominikanska republiken (se text: CUBO till Karibien).

– Själva reningstekniken är densamma i CAMCAR-regionen som överallt annars. Kommunalt vatten in och renvatten ut. Det vi måste göra här är att hänsyn till de olika spänningarna och frekvenserna på de lokala elnäten, det har vi löst tillsammans med en partner. Med tanke på starten och de reaktioner vi fått från denna region tror vi absolut på att få förtroendet att exportera fler anläggningar dit, intygar Lars Wiklund.

Reporter.se
Håkan Edvardsson